24 กรกฎาคม 2560 จากเฟสบุ๊คของ แขวงทางหลวงชนบท บุรีรัมย์ ได้เผยแพร่ข่าวสาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4.0 สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  นายวิทย์ วรวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่นครแห่งความสุขมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับโครงการ “บุรีรัมย์ สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย” มีเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยก้าวไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 9 ด้านประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต /2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ /3.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา /4.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /5.อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพ /6.อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต /7.อุตสาหกรรมการบิน/Logistics /8.อุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข /9. อุตสาหกรรมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ยังมี ผู้ประกอบการ นักลงทุน สถาบันการเงิน ให้ความสนใจเดินทางไปรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่นครแห่งความสุขมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับโครงการ “บุรีรัมย์ สู่เมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทย” โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล จำกัด / บริษัทซิติค คอนสตัคชั่น อินเตอร์แนชั่นแนล(ประเทศไทย) / บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด /บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์คอนเวอร์ชั่น จำกัด / บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันต์ จำกัด(มหาชน) / บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป บริษัท ซีด็อกเตอร์นาว จำกัด และบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ร่วมรับฟัง พร้อมนำเสนอโครงการที่จะลงทุนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬา มหานครแห่งความสุข

ที่มาภาพ//ข่าว : แขวงทางหลวงชนบท บุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram