คุณยายท่านนี้อยู่ที่ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ครับ…

ท่านอายุมากแล้วแต่ยังสาวเชือกอยู่ทุกวันเพื่อให้แพของท่านรับส่งคนข้ามฟากระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์ครับ …

สาเหตุที่ต้องมาทำแพข้ามฟากเพราะเคยมีการขอทำสะพานข้ามฟากแล้วไม่ได้ครับ …

ท่านก็เลยทำแพข้ามฟากด้วยภูมิปัญญาของท่านเอง … แล้วก็ให้บริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ (ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 นี้เองครับ) …

จากการให้บริการข้ามฟากนับหลายสิบปี … ทำให้ผู้คนร่นระยะเวลาในการเดินทางข้ามสองจังหวัดกันหลายสิบกิโลเมตร …

ทำให้คนสองบ้านข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้น … บ้างก็เป็นมิตรสหายกันแน่นแฟ้นขึ้น …

บ้างก็ปลูกความรักข้ามฝั่งกันเป็นครอบครัว … ใครไปเที่ยวแถวสุรินทร์ … หา “คุณยายยังสาว” ให้เจอนะครับ

………………..

Cr. FB Tanavich Chindapradist

ชุมชนคนสุรินทร์