วันนี้(7 ธ.ค. 59) เวลา 16.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง ทุกสังกัดที่อยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อสม. ทำกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกบ่ายวันพุธ ที่บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ตลอดจนให้ส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะพูดคุย มีกิจกรรมร่วมกัน ลดความเครียด ลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทีมแอโรบิค จากโรงเรียนพระครูพิทยาคม ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์นภัสชญา ปาลภะวงศ์ ณ อยุธยา ได้นำออกกลังกายยืดเส้นสายทุกส่วนของร่างกาย จำนวน 24 ท่า ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างกันเอง และผ่อนคลาย”ออกกำลังกาย ทุกบ่ายวันพุธ”
ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กำหนดให้ทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไปในช่วงเวลา 16.00 น – 16.45 น เป็นช่วงเวลาออกกำลังกายของข้าราชการทั่วประเทศ โดยให้ข้าราชการได้แต่งกายชุดกีฬา ออกกำลังกายทุกวันพุธ นั้น ถือว่าเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาอยากจะให้ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ถือเป็นการดูแลทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยการพัฒนาคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

ภาพ//ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์