เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผย แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว และมีแผนพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวกีฬา ระดับ world class standard ซึ่งได้วางงบประมาณ

>>ปี 2559  เป็นเงิน 140 ล้านบาท

>>ปี 2560-2563 เป็น 560 ล้านบาท

โดยเตรียมขยายอาคารผู้โดยสาร ขยายลานจอดจาก 80 x 120 เป็น 120 x 140 เมตร เพิ่มทางขับอีก 1 เส้นทาง ด้วยงบประมาณ 90 ล้านบาท พร้อมขยายอาคารพักผู้โดยสาร งบประมาณ 50 ล้านบาท เนื่องจากในแต่ละปีท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีเที่ยวบินพาณิชย์ เที่ยวบินในภารกิจฝึกบิน เที่ยวบินของส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เที่ยวบินในภารกิจทำฝนหลวง และเที่ยวบินในภารกิจรับเสด็จ ทำการบินขึ้นลงเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาลานจอดเครื่องบิน ซึ่งในปัจจุบันมีขนาดกว้าง 80 x 120 เมตร คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

>>ปัจจุบันสนามบินบุรีรัมย์ มีสายการบินให้บริการ 2 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย  ให้บริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน ไป-กลับ

1

2

3

4

11999800_1003691476371514_1628541962903369134_o

คลิกเพื่ออ่าน   แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 (ฉบับที่ 2)