โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 อ.ปะคำ – อ.นางรอง เป็นการแก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจราจร ตามนโยบายสำคัญสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ เพิ่มความสะดวกใน การเดินทางของผู้สัญจรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เชื่อมโยงสู่จังหวัดสระแก้วให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เส้นทางดังกล่าวเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนการเดินทางระหว่างสองเมืองหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอนางรอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น …

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348
นางรอง-ปะคำ ระยะทางประมาณ 26.625 กิโลเมตร
.
มาตรฐานทาง : ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
เริ่มสัญญา 3 สิงหาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 20 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาทำการ 810 วัน
.
ค่าก่อสร้างตามสัญญา 476,383,000 บาท
ผู้รับจ้าง : บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด
ข้อมูล..แขวงทางหลวงบุรีรัมย์