ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ฉบับขยาย!!! จับตางบฯกว่า165ล้าน กับการต่อเติมสนามบินบุรีรัมย์

ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

14671341_696029290546778_1397061975519331653_n

  1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560 ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมจำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 6,903,620,700 บาท

AirportBuriram

จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศ พัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ งบประมาณ 165,500,000 บาท (จัดสรรผ่าน Function)

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจะนำมาพัฒนาขยายอาคารผู้โดยสาร การขยายลานจอดอากาศยานจากเดิมให้สามารถรองรับการจอดอากาศยานแบบ boeing 737- 400 ขนาด 180 ที่นั่งให้เพิ่มมากขึ้นจาก 2 ลำเป็น 6 ลำ และมีการก่อสร้างทางขับเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 เส้น

10155822_775913302482667_7815385413601764761_n

 

ขณะที่เว็ปไซต์ กรมท่าอากาศยาน ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  50,000,000.บาท

15826011_734513466698360_4377783293516946925_n

เป็นข่าวดีของชาวบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาใช้บริการเดินทางที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อเป็นรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีล่าสุดมีผู้มาใช้บริการสนามบินบุรีรัมย์เกือบ 2 แสนคน (2559)

-ทั้งนี้จะมีการขยายพื้นที่พักผู้โดยสารเพิ่มอีก 562 ตารางเมตร

2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่าพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุป เหตุผลและความจำเป็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอขอโครงการ โครงการส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขยายลานจอดเครื่องบิน ก่อสร้างทางขับเพิ่ม และขยายต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมยกระดับเป็นสนามบินศุลกากรรองรับการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และการท่องเที่ยวกีฬามาตรฐานโลก ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอขอรับงบประมาณตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ และนำส่วนราชการที่เกี่ยวบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม

89dc99821528f86222fda95c06a0bba2

นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ บรรยายสรุปว่า เนื่องจากปัจจุบันลานจอดอากาศยานและอาคารที่พักผู้โดยสารคับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณอากาศยาน และผู้โดยสารที่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลานจอดอากาศยานกว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร สามารถรองรับอากาศยานแบบ boeing 737 – 400 ขนาด 180 ที่นั่งได้ 2 ลำ ในเวลาเดียวกัน และมีทางขับกว้าง 23 เมตรยาว 240 เมตร 1 เส้น มีอาคารที่พักผู้โดยสารที่มีขนาดใช้สอย 3,700 ตารางเมตร

ปัจจุบันมีสายการบินจำนวน 2 สายการบิน บริการเส้นทางบินดอนเมืองบุรีรัมย์ไปกลับทุกวันวันละ 6 เที่ยว ซึ่งแนวโน้มของผู้โดยสารในปี 2560 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 2 แสนคน อีกทั้งท่าอากาศยานบุรีรัมย์ยังให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เที่ยวบินส่วนบุคคล เที่ยวบินฝึกบิน เที่ยวบินราชการทหาร ตำรวจ เที่ยวบินเกษตรฝนหลวง ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์เป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษในเขตอีสานตอนล่าง และเที่ยวบินพิเศษ จึงทำให้มีพื้นที่ลานจอดอากาศยาน จำนวนทางขับ และพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่พักผู้โดยสารมีไม่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรของอากาศยาน และปริมาณของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่เพิ่มขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ การขยายลานจอดอากาศยานจากเดิมให้สามารถรองรับการจอดอากาศยานแบบ boeing 737- 400 ขนาด 180 ที่นั่งให้เพิ่มมากขึ้นจาก 2 ลำเป็น 6 ลำ และมีการก่อสร้างทางขับเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 เส้น เพื่อให้อากาศยานขับเคลื่อนเข้าออกระหว่างทางวิ่งและลานจอดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น มีการพัฒนาอาคารที่พักผู้โดยสารให้มีขนาดกว้างขวางรองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ที่มาข้อมูล : กรมท่าอากาศยาน