หลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณปรับปรุงและต่อเติมอาคารผู้โดยสาร ขยายลานจอดเครื่องบินและก่อสร้างทางขับเพิ่มอีก 1 เส้น งบประมาณกว่า 165 ล้านบาท และเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วในส่วนของการต่อเติมอาคารผู้โดยสารล่าสุด

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคลูซีฟเนส จำกัด พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด , ผู้แทนสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) , ผู้แทนสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำกัด และผู้แทนสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก) ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการขยายลานจอดอากาศยานผิวคอนกรีตขนาด 80×120 เมตร และ 80×125 เมตร พร้อมก่อสร้างทางขับ (Taxi Way) เพิ่มอีก 1 เส้น สัญญาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2560 – 23 มกราคม 2561

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วย และเพื่อให้การบริการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ให้กับอากาศยานและผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงเพื่อให้การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาภาพ//ข่าว : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน 

ภาพปกเครดิตภาพ : คุณ Keerati Teerakawanit