ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ตามเว็ปไซต์ด้านล่าง
https://www.airports.go.th/th/content/11501/1880.html