ธกส.บุรีรัมย์พร้อมช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ ยืดเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน แก่เกษตรกรลูกค้า ธกส.ใน 7 อำเภอกว่า 10,000 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพื้นที่นาเสียหายกว่าแสนไร่  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจาก ครม.

(11 ส.ค.60)  นายสมยศ   โยสาจันทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ออกมาระบุถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายว่า จากข้อมูลที่ได้รับรายงานพบว่ามีเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส.ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 10,000 ราย เนื้อที่กว่า 100,000 ไร่ จากเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธกส.ทั้งจังหวัดกว่า 180,000 ราย  ซึ่งทาง ธกส.ก็มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว โดยในระยะสั้นก็ได้ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  จัดซื้อถุงยังชีพไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว   ส่วนระยะยาวก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้   ขยายระยะเวลาชำระหนี้  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย  รวมถึงปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ 6 เดือนเพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพฟื้นฟูหลังน้ำลด  ซึ่งขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างที่ทางคณะกรรมการหรือบอร์ดของทางธนาคาร  กำลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  หากได้รับการอนุมัติก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวได้ทันที

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังกล่าวอีกว่า    นอกจาก ธกส.จะมีมาตรการต่างๆ ไว้รองรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติแล้ว   เกษตรกรที่ทำประกันภัยนาข้าวไว้ก็จะได้รับเงินสินไหม กรณีนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงจากบริษัทประกันภัยไร่ละ 1,260 บาทด้วย  โดยจ.บุรีรัมย์มีพื้นที่เป้าหมายที่จะทำประกันภัยนาข้าวกว่า 1,400,000 ไร่  ซึ่งล่าสุดขณะนี้ก็มีเกษตรกรทำประกันภัยนาข้าวแล้วกว่า 1,100,000 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 70,000 รายเศษ  ซึ่งก็ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้  ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำประกันภัยนาข้าว  ได้ทำให้ครอบคลุมเพราะหากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ก็จะเป็นอีกแนวทางที่จะรองรับช่วยเหลือได้  ทั้งนี้ยังขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวไปได้

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์