นักเรียนลงแขกเกี่ยวข้าว 10 ไร่ หลังรอง ผอ.โรงเรียน ใจดีบริจาคเข้าโครงการอาหารกลางวัน

*****ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ซ้ำรถเกี่ยวแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง หันบริจาคข้าวในแปลงนาจำนวน 10 ไร่ เข้าโครงการอาหารกลางวันเพื่อประโยชน์ของนักเรียนร่วม 500 คน และเพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

*****คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาของนายอนุสรณ์ เตือประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง ที่มีอยู่จำนวน 10 ไร่ ผลผลิตเมื่อสีแปรรูปเป็นข้าวสารแล้วจะได้ข้าวสารประมาณ 10 ตัน หลังนายอนุสรณ์ แสดงเจตนามอบผลผลิตข้าวในนาให้นักเรียนนำไปหุงเป็นอาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีอยู่ร่วม 500 คน และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

*****นายอนุสรณ์ เตือประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง กล่าวว่า เนื่องจากภาวะข้าวเปลือกราคาตกต่ำอีกทั้งราคารถเกี่ยวข้าวที่สูงถึงไร่ละ 650 บาท เกษตรกรหลายรายได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับตนเอง ซึ่งในปีนี้ตนทำนาจำนวน 10 ไร่ จึงเปลี่ยนความคิดนำไปสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ที่ต้องทานข้าวทุกวันดีกว่านำไปจำหน่ายและได้ราคาต่ำกว่าทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูและนักเรียนของทางโรงเรียนวัดสำโรง ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวที่บริจาคให้โครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่หาได้ยากในปัจจุบัน เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ทำความดีภายในองค์กร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์