บุรีรัมย์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 อำเภอกว่า 1,000 ครัวเรือน

หลายหน่วยงานที่จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.นาโพธิ์ และ อ.แคนดง รวมกว่า 1,100 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนหลังระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มลด ล่าสุดมีพื้นที่น้ำท่วม 7 อำเภอ 31 ตำบล 260 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,069 ครัวเรือน

(3 ส.ค.60) จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 26 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ได้นำถุงยังชีพไปมอบช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ มี อ.แคนดง และ อ.นาโพธิ์ รวมจำนวนจำนวน 1,150 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือน และถนนสัญจร เริ่มลดลง แต่บางพื้นยังคงมีน้ำท่วมไร่นา

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “เซินกา” ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ล่าสุดเพิ่มเป็น 7 อำเภอ 31 ตำบล 260 หมู่บ้าน 6,069 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 237 หลัง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง พืชไร่ 4,641 ไร่ นาข้าว 59,078 ไร่ พืชสวน 5 ไร่ บ่อปลา 378 บ่อ ถนน 53 สาย ฝาย 26 แห่ง สุกร/ไก่/เป็ด 96 ตัว คลองส่งน้ำ 2 แห่ง คอสะพาน 2 แห่ง

ขณะที่ สถานการณ์ปัจจุบัน บางพื้นที่น้ำท่วมยังคงทรงตัว และบางพื้นที่ลดระดับลง แต่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ยังคงมีน้ำท่วมขัง

รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
วันนี้(03 ส.ค. 60) นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ซึ่งได้รับผลกระทบ จากพายุเซินก้า ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันในห้วงตั้งแต่วันที่ 26 -28 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอข้างเคียง ทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆมีน้ำสะสม ไหลหลากเข้าท่วมถนน บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

และในโอกาสนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ในพื้นที่ อ.นาโพธิ์ ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์ ประกอบด้วย ตำบลนาโพธิ์ ตำบลคู ตำบลดอนกอก จำนวน 550 ชุด / จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนตำบลศรีสว่าง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อีกจำนวน 240 ชุด /และเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนตำบลบ้านดู่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคจาก ธกส.สาขานาโพธิ์ มอบแก่ประชาชนอีกจำนวน 300 ชุด

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอนาโพธิ์ มีน้ำท่วมนาข้าวในพื้นที่ 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน จากการสำรวจเบื้องต้นประมาณ 26,658 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 2,019 ครัวเรือน

ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ ส่วนสถานการณ์น้ำยังมีน้ำท่วมขังอยู่ คือลุ่มน้ำห้วยจอก พื้นที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายทำให้น้ำลดระดับลง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

นอกจากนั้นแล้วยังมีถนนที่ประชาชนใช้สัญจรขาด 2 เส้นทาง บริเวณบ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ต.ดอนกอก กับบ้านกุดน้ำใส ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ขาดเป็นระยะทางประมาณ 30 เมตร และถนนสายบ้านนาแค หมู่ที่ 5 กับบ้านโนนตาล หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ ขาดยาวประมาณ 4 เมตร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์