วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2023

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๔

Must Read

- Advertisement -

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๔

buriramworld.com

- Advertisement -

บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน นายประสงค์ เหลา … อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.obec.go.th/archives/830855

- Advertisement -

Source : https://www.obec.go.th/archives/830855

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานิสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ... อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.obec.go.th/archives/837123 Source :...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -