โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว

เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ พาวิลเลี่ยน ฮอลล์ ชั้น 2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์ฉัตรโชค นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นประถมศึกษาปีที่ 3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นเมิื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกันแข่งขันที่ประเทศไต้หวัน