น.ร.โคกสนวน บุรีรัมย์คว้าเหรียญทองระดับชาติไอเดียสร้างสรรค์ภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองระดับชาติความคิดสร้างสรรค์แข่งขันภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ ทั้งเมล็ดผลไม้ที่เหลือจากรับประทาน หรือล่วงหล่นตามป่า ดอกหญ้าตามทุ่งนาที่หลายคนมองว่าไร้ค่า สร้างสรรค์เป็นภาพที่สวยงาม

(9 ต.ค.60) นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวน ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สุดเจ๋งด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถคว้ารางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สร้างภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ

ทั้งจากเมล็ดผลไม้ที่เหลือจากการรับประทาน หรือล่วงหล่นตามป่า และสถานที่ต่างๆ เช่น เมล็ดพุทรา มะกอกน้ำ เม็ดระหุ่ง รวมไปถึงใบตาล และดอกหญ้าที่งอกตามทุ่งนาที่หลากคนมองว่าไร้ค่า ไปออกแบบสร้างสรรค์ภาพปะติดที่สวยงาม

ทั้งภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การดำเนินชีวิตปรระจำวัน และงานประเพณีต่างๆ ส่งเข้าประกวดจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเขต เมื่อปี 2559 , รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559

และล่าสุดได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ ในปีนี้ 2560

ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการสร้างสรรค์ภาพปะติดจากวัสดุเหลือใช้หรือเศษวัชพืชธรรมชาติ สร้างเป็นมูลค่าและอาชีพในอนาคตด้วย

นางรุ่งอรุน อ่อนนุช ครูโรงเรียนบ้านโคกสนวน กล่าวว่า การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม การสร้างภาพปะติดจากเศษวัสดุเหลือใช้

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิ รู้คุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัชพืชธรรมชาติ เช่น เม็ดพุทรา มะกอกน้ำ ดอกหญ้า ใบตาล และเม็ดระหุ่ง

ส่วนขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเพียงนำเมล็ดผลไม้ หรือวัชพืชที่หามาได้ มาทำความสะอาด แล้วตากให้แห้ง ออกแบบตามความคิดของนักเรียน แล้วนำมาติดกาวสิริโคนตามที่ออกแบบไว้

โดยจะเน้นสีธรรมชาติจากดอกหญ้า เมล็ดผลไม้ หรือพืชต่างๆ จนนักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับเขต ภาค และระดับประเทศ

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์