ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับท่องเที่ยวเมืองรอง

ขณะนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นหลังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ดำเนินการปลดธงแดงให้กับประเทศไทยเป็นผลสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมา

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน พร้อมอนุมัติให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญาฯ

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกของ ICAO ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ในการผลักดันการดำเนินการตามแผนงานในระดับภูมิภาคของ ICAO และพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัยด้านการบินและประสิทธิภาพการบริการเดินอากาศของระบบการขนส่งทางอากาศยานใน 4 ด้าน ได้แก่ นิรภัยการบิน การบริการเดินอากาศ การสอบสวนอุบัติเหตุ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

เมื่ออุตสาหกรรมการบินของไทยขยายตัว ในส่วนของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการบินแห่งชาติ มีศูนย์ควบคุมการบินในภูมิภาคในสังกัดทั่วประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบิน ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะมีเที่ยวบินสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายใน 20 ปี

 

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า บวท. จะเสนอนโยบายบริหารจัดการห้วงอากาศต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีมติออกมาประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการปรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้คล่องตัวมากขึ้น และจัดตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ เพื่อเฝ้าระวังปัจจัยที่ส่งผลอันตรายต่อการบิน

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ซึ่งคาดการณ์ว่าการจราจรทางอากาศในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารติดอันดับสูงสุด 1 ใน 10 ของโลก โดยจะมีเที่ยวบินเฉลี่ยปีละเกือบ 3 ล้านเที่ยวบิน จากปัจจุบันประมาณปีละ 1 ล้านเที่ยวบิน

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

สำหรับการผลักดันนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. มองว่าการเดินทางต้องเชื่อมต่อกับตัวเมืองหลัก ดังนั้นนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

สำหรับภาพรวมปริมาณการจราจรทางอากาศปี 2561 -2562 คาดว่าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญและภาวะเศรษฐกิจโลก อยู่ในระดับร้อยละ 6-7

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย