สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา เพื่อรองรับ บิ๊กซีสาขาเปิดใหม่ (บิ๊กซี สาขาหนองกี่) ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม รายละเอียดตามใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง และแผ่นประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/พนักงานแผนกอาหารสด  เพศ ช-ญ อายุ 18-45 ปี  วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 20 อัตรา

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/พนักงานแผนกอาหารแห้ง เพศ ช-ญ อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 15 อัตรา

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป  เพศ ช-ญ อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 16 อัตรา

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/พนักงานแผนกบริการลูกค้า แคชเชีย  เพศ ช-ญ อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 20อัตรา

เจ้าหน้าที่ศิลป์และดิสเพลย์ เพศ ช-ญ อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/พนักงานซ่อมบำรุง  เพศ ช-ญ อายุ 20-45 ปี วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี 5 อัตรา

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/พนักงานป้องกันการสูญหาย  เพศ ช-ญ อายุ 20-35 ปี วุฒิปริญญาตรี 9 อัตรา

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์   เพศ ช-ญ อายุ 20-35 ปี วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา

เลขานุการ  เพศหญิง  อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

หัวหน้าแผนก/พนักงานบัญชี เพศหญิง  อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ช-ญ อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/พนักงานตรวจรับสินค้า  ช-ญ อายุ 23-35 ปี ปวส-ปริญญาตรี 8 อัตรา

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาข้อมูล : สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์