บุรีรัมย์ 170 คันบริการฟรี!!! ให้ประชาชนเดินทางร่วมพระราชพิธีฯ 7 จุดสู่พระเมรุมาศจำลอง

ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถสาธารณะที่บุรีรัมย์จัดรถ 170 คัน ให้บริการรถรับ-ส่ง ฟรีผู้ที่จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ในวันที่26ต.ค.2560 ดังนี้

1. จุดจอดรถสนามไอโมบายสเตเดียม มีรถโดยสารบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน รถสองแถว จำนวน 8 คัน และรถตุ๊กๆ จำนวน 10 คัน ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามไอโมบายสเตเดียม – วงเวียนรัชกาลที่ 1

2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ มีรถแท็กซี่ จำนวน 21 คัน และรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 36 คัน ให้บริการระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์-ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)

3. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีรถตุ๊กๆ จำนวน 11 คัน และรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 35 คัน ให้บริการระหว่างหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์-ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)

4. สถานีรถไฟบุรีรัมย์ มีรถตุ๊กๆ จำนวน 9 คัน และรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 35 คัน ให้บริการระหว่างหลังสถานีรถไฟ-ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)

5. จุดจอดรถส่งประชาชนหลังร่วมพิธี มี 2 จุด คือ 1)ศาลาหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงชนบท 2) สวนรมย์บุรี ให้บริการรับประชาชนเดินทางกลับภายหลังจากร่วมพิธี มายังวงเวียนรัชกาลที่ 1

6. บริษัทเฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด จัดรถตู้รับ-ส่งผู้โดยสาร ฟรีตลอดทั้งวัน จำนวน 2 เส้นทาง คือสายบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ และสายบุรีรัมย์-สตึก

7.สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอนางรอง มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริการรับส่งไปบริเวณจัดพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง

ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสางานขนส่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางดังกล่าว พร้อมทั้งมีป้ายจุดจอดรถและป้ายติดหน้ารถที่ให้บริการ และสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทาง จุดจอดรถรับ-ส่งฟรีได้ที่ โทร.1584/ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าว/ภาพโดย คุณมนัญญา ม่วงสมมุข / ฮักบุรีรัมย์