บุรีรัมย์จัดงานเทศกาลแตงโมหวาน ณ ปราสาทเมืองต่ำ เพิ่มช่องทางการตลาดหลังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังฤดูเก็บเกี่ยว บนดินภูเขาไฟ ขณะที่เกษตรกรยืนยันคุ้มค่าเหนื่อยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ

วันนี้ (9 มี.ค.60) เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ บาลโสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย ส่วนราชการ และเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมตำบลจรเข้มาก เปิดงานเทศกาลแตงโมหวาน ณ ปราสาทเมืองต่ำ ที่บริเวณบารายเมืองต่ำ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 31 มีนาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ ขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตแตงโมให้กับนักท่องเที่ยว พ่อค้าคนกลางกลาง และประชาชนทั่วไปให้รู้จักกันแพร่หลาย ส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตแตงโมในราคาที่พึงพอใจ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเชื่อมโยงแปล่งท่องเที่ยวอารยธรรม เช่น ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหินพนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ

กิจกรรมภายงานประกอบไปด้วยประกวดแกะสลักแตงโม การประกวดแตงโมยักษ์ การแข่งขันกินแตงโม พบปะเกษตรกรผู้ขายแตงโม การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP การเที่ยวชมแปลง ชมแหล่งเรียนรู้ชุมชน เที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำ

บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ

ขณะที่นางดวงใจ สืบวรรณ อายุ 40 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม เปิดเผยว่า หลังฤดูการทำนาของทุกปีจะปลูกแตงโมเหมือนกับคนอื่นๆ เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย อายุสั้น เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวจะมีพ่อค้าไปติดต่อขอซื้อแบบเหมายกสวน ซึ่งในส่วนตนเองและครอบครัวได้ปลูกแตงโมพื้นที่กว่า 25 ไร่ ใช้เงินลงทุนตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งรื้อถอนอุปกรณ์ร่วม 2 แสนบาท

บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ

พอถึงช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีพ่อค้าคนกลางไปติดต่อเสนอราคาเหมายกสวน ครั้งนี้พ่อค้าได้เสนอราคาให้เป็นเงินกว่า 4 แสนบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเงินเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว อีกทั้งหลายภาคส่วนได้มีการส่งเสริมผลผลิตแตงโม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว มีการสร้างจุดขาย ว่าแตงโมพื้นตำบลจระเข้มากปลูกบนดินภูเขาไฟ มีแต่ธาตุต่างๆ จึงเป็นที่สนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วย

บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ
บุรีรัมย์จัดงานแตงโมหวาน ปราสาทเมืองต่ำ