จังหวัดบุรีรัมย์  ขอเชิญเที่ยวชมงาน “วันผู้ผลิตพบผู้บริโภค มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย ผ้าไหมทอมือพุทไธสง ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561  

          นายสุบรรณ  โสภา  ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์  เปิดเผยว่า สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ จัดงาน “วันผู้ผลิตพบผู้บริโภค มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย ผ้าไหมทอมือพุทไธสง ประจำปี 2561”  ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561

ณ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  เพี่อยกระดับคุณภาพคุณภาพเส้นไหทให้ได้ตามมาตรฐาน และเส้นไหม GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ที่จะมุ่งส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันผู้ผลิตพบผู้บริโภค มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย ผ้าไหมทอมือพุทไธสง
วันผู้ผลิตพบผู้บริโภค มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย ผ้าไหมทอมือพุทไธสง

 

ผู้ผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน เกิดการจำหน่ายเส้นไหมคุณภาพดี รวมถึงเชื่อมโยงกระบวนการผลิตสินค้าหม่อนไหมทั้งระบบให้มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคและสู่ตลาดสากล

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน อาทิ  การประกวด-แข่งขันด้านหม่อนไหม ได้แก่ การประกวดผ้าไหม  การแข่งขันเก็บใบหม่อน  การแข่งขันสาวเส้นไหม  การประกวดธิดาผ้าไหมและเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม

  การประกอบอาหารจากหม่อนและดักแด้  งานพาแลง ราตรีแห่งไหม  นอกจากนี้ ยังมีการจัดตลาดนัดเส้นไหมคุณภาพ  จัดบูธจำหน่ายผ้าไหมจากกลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหม 13 จังหวัด  การจัดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมและชมวิถีชีวิตหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและกิจกรรมอื่นๆ ให้ชมอีกมากมาย

ที่มาภาพข่าว : สวท.บุรีรัมย์