จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมแผนพัฒนากำลังคนกว่า 9,000 คน ในระยะ 5 ปี รองรับอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยว บริการและภาคเกษตรปลอดภัย

นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน เป็นคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัด

นกแอร์บุรีรัมย์

เพื่อจะได้ผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของการพัฒนาของจังหวัด โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ในการผลิตและพัฒนาคนตามแผนดังกล่าว

บุรีรัมย์

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัด เป้าหมายระยะ 5 ปี(2560-2564) จำนวน 9,490 คน แบ่งเป็น

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ตำแหน่ง กุ๊ก/พ่อครัว พนักงานต้อนรับ มัคคุเทศก์ แม่บ้านโรงแรม พนักงานบัญชี ฯลฯ จำนวน 3,800 คน

บุรีรัมย์

ภาคบริการ เช่น ตำแหน่งพนักงานทั่วไป/ธุรการ พนักงานขาย พนักงานขับรถ/ขนส่ง พนักงานการเงิน/บัญชี พนักงานสปา/นวด ฯลฯ จำนวน 3,200 คน

และภาคเกษตรปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่แปรรูป(ข้าว) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบของที่ระลึก ระดับพื้นฐาน ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ จำนวน 2,210 คน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทิศทางของจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต

buriramworld

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันรถโมโตจีพี ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในระยะอีก 3 ปีข้างหน้า ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชน วางแผนพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

เพื่อรองรับกับการแข่งขันกีฬาระดับโลก ซึ่งจะมีนักกีฬาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนมาก

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สำนักงานประชาสัมพันธ์