จ.บุรีรัมย์ประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

วันนี้ (29 มี.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนารายบรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิต

ซึ่งจากผลการดำเนินการรณรงค์ในปีที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยพฤติกรรมเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ทั้งนี้จังหวัดจะดำเนินการตามมาตรการ 5 เสาหลัก แนวทางประชารัฐ และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจะเน้นหนักควบคู่ไปกับมาตรการทั่วไป

โดยเน้นหนักในการควบคุมความเร็ว การเมาสุราแล้วขับขี่รถ และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด และท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนในปริมาณมากกว่าปกติ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์