งหวัดบุรีรัมย์ ติวเข้มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับ Moto GP เน้นความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
วันนี้ (12 ก.พ. 61) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ASK ME หรือกิจกรรมพัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ที่โรงแรม เรย์ โฮเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกมาจากทั้ง หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน กว่า 70 คน เนื่องจากทุกวันนี้จังหวัดบุรีรัมย์กำลังก้าว เข้าสู่การเปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานโลก
ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาสากล และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ายังจังหวัดบุรีรัมย์ และหวังว่าการนำเอาบุคลากรในระดับประเทศมาให้ความรู้ และคำแนะนำในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นไปอีกขั้น
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (Ask Me) อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อรองรับกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2018 – 2020 และกิจกรรมต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์
และการเรียนรู้บุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การสร้างบุคลิกภาพ ความใส่ใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ มีการลงพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดปะทะที่นักท่องเที่ยวจะเข้าซักถาม จัดทำแผนที่และสมมุติสถานการณ์ การจำลองเหตุการณ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท Perfect Link Consulting เป็นการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างจริงจัง
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์