วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คุณวิรุณ ชาญวิทยารมณ์ ในนาม บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,266,500 บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์  โดยมี พญ.ภัคภร ปรีฐนัทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ

บจ.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด  ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 123 หมู่ที่ 9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์