ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหาร เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับคนชรา และอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย วอนบุตรหลานดูแลเอาใจใส่บุพการีอย่าทอดทิ้งให้เป็นภาระสังคม

(12 เม.ย.60) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นคุณตาคุณยายอายุตั้งแต่60 – 90 ปี ที่ถูกบุตรหลานทอดทิ้งไม่มีผู้เลี้ยงดู เข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์  โดยมีนายอนุสรณ์    แก้วกังวาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย ที่ได้จัดสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงอาหาร พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ที่ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ทั้งเพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุที่ถูกบุตรหลานทอดทิ้ง ได้มีกำลังใจและมีความสุขในบั้นปลายชีวิตที่เหลือ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของตา ยาย

นายอนุสรณ์   แก้วกังวาล    ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า    การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร มอบสิ่งของ  และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราในครั้งนี้  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย  ทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความสุขให้กับผู้สูงอายุด้วย  พร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงบุตรหลาน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาวได้ใส่ใจดูแลพ่อแม่ หรือปู่ ย่า ตา ยายอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยปละละเลย หรือทอดทิ้งให้เป็นภาระของสังคม พร้อมทั้งขอความร่วมมือชุมชนให้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยเช่นกัน

ข่าวโดย…สุรชัย  พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์