จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับภาคเอกชนมอบเครื่องสีข้าวขนาดกลางให้กลุ่มชาวนาตำบลศรีภูมิ อ.กระสัง ที่รวมกลุ่มสีแปรสภาพข้าวขายเองหลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ เพื่อช่วยลดต้นทุนไม่ต้องเสียค่าจ้างสี พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้คนชรายากไร้ และจักรยานให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

(2 มี.ค.60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบเครื่องสีข้าวขนาดกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน (บริษัท ไฮเทคกรุ๊ป จำกัด) ให้กับ “ศูนย์ประสานงานชาวนาสีข้าวขายเอง” ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รวมกลุ่มชาวนาในพื้นที่กว่า 170 คน รวบรวมข้าวเปลือกนำไปสีแปรสภาพเป็นข้าวสารขายเองโดยการจ้างโรงสีชุมชน หลังจากประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยข้าวเปลือกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7 – 8 บาท แต่หากสีแปรสภาพเป็นข้าวสารจะขายได้กิโลกรัมละ 27 – 30 บาท โดยชาวนาได้ทำการสีข้าวขายเองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ดังนั้นการมอบเครื่องสีข้าวให้กับกลุ่มชาวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการจ้างสีแปรสภาพข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องสีข้าวดังกล่าวจะสามารถสีข้าวเปลือกได้วันละ 400 กิโลกรัม สำหรับข้าวที่สีแปรรสภาพแล้วก็จะมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างจังหวัดประสานจัดหาสถานที่ให้จำหน่ายด้วย พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายนำเกียรติ พันธเกียรติไพศาล ประธานบริษัท ไฮเทคกรุ๊ป จำกัด , นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอกระสัง และนายชลอ ชิงชัยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ยังได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ผืนให้กับคนชรายากไร้ และมอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนด้วย

นายนิยม อะพรรัมย์ ประธานกลุ่มชาวนาตำบลศรีภูมิ กล่าวว่า หลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จึงได้รวมกลุ่มรวบรวมข้าวเปลือกนำไปสีแปรสภาพขายเอง โดยการจ้างโรงสีชุมชนทำการสี แต่หลังจากได้รับมอบเครื่องสีข้าวในครั้งนี้ ก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับชาวนาสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับได้เป็นอย่างดี

ด้านนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ที่ทางภาคเอกชนได้สนับสนุนเครื่องสีข้าวให้กับกลุ่มชาวนาตำบลศรีภูมิในครั้งนี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกับชาวนาได้เป็นอย่างดี พร้อมกล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวนา ที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์