ผู้ว่างงาน นศ.จบใหม่ทั่วสารทิศ แห่สมัครสอบครูผู้ช่วยบุรีรัมย์วันแรกคึกคักเกินคาด

ครูผู้ช่วยบุรีรัมย์

นักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานวุฒิ ป.ตรี สายครูและไม่จบสายครู จากทั่วประเทศ แห่สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย 26 สาขาวิชาเอก 234 อัตรา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ เกินคาด เพียงวันเดียวไม่ต่ำกว่า 2,000 คน คาดตลอด 7 วันไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

(29 มี.ค.60) บรรยากาศการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ทั้งหมด 26 สาขาวิชาเอก 234 อัตรา

ที่หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ได้มีทั้งครูอัตราจ้าง รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ว่างงาน และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีวุฒิสายครูและไม่มีวุฒิสายครู จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ มายื่นใบสมัครคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า

ครูผู้ช่วยบุรีรัมย์
ครูผู้ช่วยบุรีรัมย์

จนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องแจกบัตรคิว เพื่อความเป็นระเบียบ คาดว่าตลอดทั้งวันนี้มีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 2,000 คน โดยสาขาวิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาเอกปฐมวัย รองลงมาสาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตามลำดับ

ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งคาดว่าสิ้นสุดวันรับสมัครจะมีผู้สมัครสอบครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ทั้งนี้ มีกำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 22-24 เมษายน 2560 และกำหนดประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้สมัครจะมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งหมด 26 สาขาวิชาเอก 234 อัตรา ในจำนวนนี้ มีกลุ่มวิชาเอกที่ยังไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 7 สาขา ได้แก่ การเงินและบัญชี ,คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา , ฟิสิกส์ , ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี และเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนเรื้อรัง ผู้สมัครจะมีใบครูหรือไม่มีใบครูมาใช้ในวันสมัครก็ได้ เพียงแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว เมื่อสอบได้แล้ว สพฐ.-คุรุสภา จะอำนวยความสะดวก

การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเพื่อใช้รายงานตัวที่โรงเรียน โดยไม่ต้องเดินทางมาขอเองที่ส่วนกลางเหมือนทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะติวเข้มผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย

นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การเปิดสอบครั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส

จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมั่นใจและอย่าหลงเชื่อถ้ามีการอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกได้ สำหรับผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์