สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ถ่ายทอดเสียงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(15 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมทุกภาคส่วน ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีคณะทำงานทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการต่างๆร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยในที่ประชุมได้มีการประชุมผ่าน VDO Conference ไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งเป็นศูนย์กลางการประชุมติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันทั้ง 23 อำเภอ ให้ตำรวจ ทหาร ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๐ ดังนี้

  • ๑) เกิดอุบัติเหตุ ๑๔ ครั้ง
  • ๒) บาดเจ็บ ๑๓ ราย (ช.๑๑ ญ.๒)
  • ๓) เสียชีวิต ๒ ราย (ช.๑๒ญ.-)

ข้อมูลสะสม วันที่ ๑๑-๑๔ เม.ย. ๒๕๖๐

  • ๑) เกิดอุบัติเหตุ ๕๗ ครั้ง
  • ๒) บาดเจ็บ ๖0 ราย (ช.๔๓ ญ.๑๗)
  • ๓) เสียชีวิต ๗ ราย (ช.๖ ญ.๑)

สาเหตุสูงสุดจากไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา และขับรถเร็ว รถมอเตอร์ไซค์ เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายโดยปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ “ความปลอดภัยต้องกมาก่อน ความสะดวกมาทีหลัง”

โดยการเรียกตรวจยานพาหนะมากขึ้น เมื่อพบผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต้องให้ผู้ขับขี่หยุดพักตามจุดต่างๆที่เตรียมไว้บริการ และหากพบผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ให้ดำเนินอย่างเฉียบขาด และอยากวิงวอนไปถึงผู้ใช้รถ ใช้ถนนต้องรักษาวินัย มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง

และสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือการขับขี่ยานพาหนะเปิดเส้นทางการจราจรเอง แล้วไปเบียด ตัดหน้ารถยนต์คันอื่นเพื่อเข้าเส้นทางหลักในขณะที่คนส่วนใหญ่เขาต่อแถวรอ เพราะนี่คือพฤติกรรมความเห็นแก่ตัว สร้างความเดือดร้อนให้กับคนส่วนใหญ่

นอกจากทำให้การจราจรติดขัดแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุปิดกั้นเส้นทางจราจรอีกด้วย หากพบเห็นขอให้ช่วยกันประณามบุคคลเหล่านี้ ในส่วนผู้ที่เดินทางถึงบ้านแล้วขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่ต้นทางใช้แนวทางด่านครอบครัว ให้บุคคลในครอบครัวว่ากล่าวตักเตือน สกัด คัดกรอง ลูกหลาน ญาติพี่น้องของตนเอง ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้ออกจากบ้าน หากตักเตือนแล้วไม่ชื่อฟังก็จะมีหน่วยสนับสนุนคือด่านชุมชน และด่านบังคับใช้กฎหมาย

สวท.บุรีรัมย์