เด็ก คนชราหลายพื้นที่ที่บุรีรัมย์ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เผยไม่ได้รับแจกจ่ายมากว่า 4 ปี วอนภาครัฐเร่งสำรวจแจกจ่ายช่วยเหลือก่อนเข้าฤดูหนาว ขณะหลายครัวเรือนเริ่มกักตุนฟืนไว้ก่อไฟผิงรับมือภัยหนาว หลังกรมอุตุประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว และล่าสุดอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง

12

(7 พ.ย.59) หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวที่จะมาเยือน ชาวบ้านบ้านโคกเจริญ ม.6 ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จึงได้เริ่มพากันหาฟืนและเศษไม้ตามป่าสาธารณะ หัวไร่ปลายนามาเก็บกักตุนไว้ในครัวเรือน เพื่อกักตุนไว้ใช้สำหรับไว้ก่อไฟผิงสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ขณะที่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็ออกมานั่งผิงแดดเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้ว หลังสภาพอากาศเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันนี้ที่จ.บุรีรัมย์ มีอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส มีฝนตกโปรยปรายและมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้า อย่างไรก็ตามเด็ก และผู้สูงอายุในหมู่บ้านกว่าร้อยละ 60 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 134 หลังคาเรือน หรือกว่า 500 คน ยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบกับไม่ได้รับการแจกจ่ายจากหน่วยงานภาครัฐมากว่า 4 ปีแล้ว จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งเข้ามาสำรวจความต้องการและนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาแจกจ่ายช่วยเหลือ ก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ ด้วย

00

ด้านนายสมจิต การเพียร 50 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 กล่าวว่า ขณะนี้สภาพอากาศก็เริ่มหนาวเย็นลงแล้วโดยเฉพาะช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกปกคลุม ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นก็พบว่ายังมีเด็ก และคนชราในหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมดกว่า 500 คน เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาสำรวจความต้องการและนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาแจกจ่าย ให้ทันต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์