สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน ทุกภาคส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นี้

วันนี้ (03พ.ค.60) เวลา 09.00 น. พล.อ.พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า เดินทางไปตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯไปทรงปฏิบัติราชกรณียกิจในพื้นทีจังหวัดสุรินทร์ บึงกาฬ และจังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560

โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรับฟังคำชี้แจง และร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการเสด็จ ตลอดทั้งการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ

โดยร่างหมายกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทรงเสด็จไปโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และอ่างเก็บทุ่งใหญ่ ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นจะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์