งหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมการจัดรแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 “เมืองปราสาทสองยุคเกมส์”

วันนี้(07 พ.ย.60) ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “เมืองปราสาทสองยุคเกมส์” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ที่จังหวัดนครนายก โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน , ด้านสนามการแข่งขันและฝ่ายจัดการแข่งขัน , ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย , ด้านการปฐมพยาบาลกรณีมีเหตุฉุกเฉิน , ด้านการประชาสัมพันธ์ , ด้านสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 “เมืองปราสาทสองยุคเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-23 พฤจิกายน 2560 10 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ , นครราชสีมา ,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ ,อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ,มุกดาหาร ,ชัยภูมิ ,ยโสธร และร้อยเอ็ด ซึ่งมีการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 35ชนิดกีฬา โดยจังหวัดบุรีรัมย์รับจัดการแข่งขันจำนวน 27 ชนิดกีฬา และจังหวัดภายในเขต 3 รับจัดการแข่งขันจำนวน 8 ชนิดกีฬา ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครนายก ต่อไป