สำนักงานชั่งตวงวัดเขต 2 – 5 สุรินทร์ ร่วมกับพาณิชย์ จ.บุรีรัมย์ ให้ความรู้พร้อมสาธิตเทคนิคกลโกงของพ่อค้าหัวใสที่ปรับแต่งเครื่องชั่งรับซื้อพืชผลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันไม่ถูกเอาเปรียบ เผยที่ผ่านมาสามารถจับกุมส่งฟ้องศาลดำเนินคดีพ่อค้าหัวใสโกงตาชั่งเกษตรกร 18 ราย

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

(24 เม.ย.60) นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ผู้แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัดให้กับผู้แทนเกษตรกร ณ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สำนักงานชั่งตวงวัดเขต 2 – 5 จ.สุรินทร์ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันตนเองในการนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องปริมาณน้ำหนัก ทั้งนี้นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน พร้อมด้วยนายสุเมธ วงศ์กระสัน หัวหน้าชั่งตวงวัดเขต 2-5 จ.สุรินทร์ นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และนายปรารภ ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ยังได้นำเครื่องชั่งที่ถูกตรวจยึดเป็นของกลางที่สิ้นสุดกระบวนการศาลแล้ว มาสาธิตวิธีเทคนิคกลโกงของพ่อค้าหัวใส ที่ทำการปรับแต่งเครื่องชั่ง รับซื้อพืชผลผลิตทางการเกษตรเอาเปรียบเกษตรกรในหลายพื้นที่ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมได้ดู

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันกลโกงไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ โดยเครื่องชั่งที่นำมาสาธิตในครั้งนี้มีทั้งเครื่องที่ปรับแต่งแบบธรรมดา เครื่องชั่งที่ติดตั้งแบตเตอรี่และชุดควบคุมสัญญาณไว้ในเครื่อง แล้วใช้รีโมทกดบังคับอุปกรณ์ที่ดัดแปลง

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

โดยพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพหรือพ่อค้าหัวใสดังกล่าว จะมาเปิดจุดรับซื้อพืชผลการเกษตรตามพื้นที่ต่างๆชั่วคราว หรือบางรายก็ตระเวนรับซื้อตามหมู่บ้าน ตำบล จะไม่เปิดรับซื้อแบบถาวรและไม่เป็นหลักแหล่งชัดเจน

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

แต่ละครั้งจะมีเกษตรกรหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อนำผลผลิตมาขายให้ แล้วถูกโกงน้ำหนักตั้งแต่ 5 – 10 กิโลกรัมหรือบางรายก็มากกว่านั้น จึงได้มีการให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันกลโกงจะได้ไม่เป็นตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพดังกล่าว

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้และนำเครื่องชั่งมาสาธิตเทคนิคกลโกงต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร และประชาชน ได้รู้เท่าทันกลโกง และป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงขณะนี้ได้ทำการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจ.ศรีสะเกษ ส่งฟ้องศาลดำเนินคดีแล้ว 18 ราย ซึ่งหากประชาชน เกษตรกรรายใด พบเห็นหรือถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยการโกงตาชั่ง สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ สำนักงานชั่งตวงวัด เขต 2 – 5 สุรินทร์ พาณิชย์จังหวัด หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบเอาผิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

ภาพประกอบข่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใด

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

Designed by Freepik