ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ แถลงข่าวเปิด “ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร” (Fast track COVID – 19 testing) เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ที่จะเข้าพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และนายวิทิต ฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวเปิด “ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร” (Fast track COVID – 19 testing) เพื่อบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ที่จะเข้าพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทางจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เห็นใจและต้องการให้ความช่วยเหลือชาวบุรีรัมย์ที่ต้องการกลับบ้าน ไม่ว่าจะเดินทางมาจาก ท้องที่ราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย จากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการเดินทางเข้ามาพักในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองโรค พร้อมทั้งกรอกแบบคำถามสุขภาพ (แบบฟอร์ม ต.8 พร.) ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น AOT ARPORT และต้องกักตัวตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด

โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัว จนกว่าจะครบ 14 วัน หรือจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค หรือกรณีที่กักกันตัวครบ 7 วัน แต่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทางห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบเชื้อ และพ้นระยะการติดเชื้อ และต้องผ่านการตรวจจากห้องปฏิบัติการซึ่งทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ พร้อมที่จะดำเนินการตรวจเชื้อได้เอง จึงตั้งเป็น “ศูนย์ตรวจโควิด – 19 ครบวงจร” (Fast track COVID – 19 testing) และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูในเต็ด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แจ้งว่า “ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร” แห่งนี้ เป็นศูนย์ที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยศูนย์แรกเปิดให้บริการที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งได้ตั้งให้บริการประชาชน พ่อค้า ผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายอาหาร สินค้าตามมาตรการของจังหวัดฯ เข้ารับการตรวจเชื้อตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการตรวจแล้วกว่า 2,000 คน และเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะเดินทางกลับบ้านได้รับบริการอย่างเพียงพอ จึงเปิด “ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร” (Fast track COVID – 19 testing) แห่งนี้ขึ้นเป็นศูนย์ที่สอง ประชาชนทัวไป ก็สามารถมาขอรับบริการตรวจได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ คนละ 3,500 บาท ซึ่งจะเปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารชั่วคราวหลังสนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีนัมย์

ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลง และจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันมาเป็นเวลา 41 วันแล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้กลับเข้ามาแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกบริการหากลุ่มเสี่ยงเชิงรุก โดยจะลงไปค้นหาในชุมชน ในท้องที่ เจ้าหน้าที่ในชุมชน หรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่มีความเสี่ยง เพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดในรอบสองต่อไป

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ แถลงข่าวเปิด “ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร” (Fast track COVID – 19 testing)…

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Wednesday, May 13, 2020