บุรีรัมย์โรคเชื้อราระบาดในไร่มัน 2 ตำบลหัวมันเน่าเสียหายแล้วกว่าพันไร่ซ้ำเติมเกษตรกรราคาตกต่ำ

เชื้อราระบาดไร่มัน

โรคเชื้อราระบาดในไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.ประคำ 2 ตำบลกว่า 5,000 ไร่ รากและหัวมันที่ปลูกอายุ 6 – 7 เดือน เน่าเปื่อยเสียหายมากกว่าครึ่ง ซ้ำเติมเกษตรกรผู้ปลูกมัน ที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอยู่ในขณะนี้ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ

เชื้อรา มันสำปะหลัง

( 16 พ.ย.59 ) โรคเชื้อราระบาดในไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรใน 2 ตำบล คือ ต.หนองบัว และ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เสียหายแล้วกว่า 5,000 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกนับ 10,000 ไร่ โรคเชื้อราระบาดดังกล่าวส่งผลให้รากและหัวมันสำปะหลังที่ปลูกไว้อายุ 6 – 7 เดือน ยังไม่แก่เต็มที่มีสภาพเน่าเปื่อยเสียหาย ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ถึงแม้มันสำปะหลังยังไม่ครบกำหนดการเก็บเกี่ยว เพราะเกษตรกรเกรงว่าผลผลิตจะเน่าเปื่อยเสียหายทั้งหมด นอกจากนั้นโรคเชื้อรายังทำให้ผลผลิตของเกษตรกรต่อไร่ลดลง จากปกติเกษตรกรจะได้ผลผลิตไร่ละ 6 – 7 ตัน เหลือเพียงไร่ละ 2 – 3 ตันเท่านั้น ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทำไร่มันสำปะหลังขาดทุน เป็นการซ้ำเติมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำอยู่แล้วในขณะนี้ เกษตรกรจึงวอนขอให้ทางภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัด และอำเภอ ได้เร่งเข้ามาสำรวจให้ความช่วยเหลือในการกำจัดเชื้อราที่ระบาดในไร่มันเกษตรกรทั้ง 2 ตำบลด้วย ก่อนที่จะระบาดไปยังพื้นที่ใกล้เคียงสร้างความเสียซ้ำเติมเกษตรกรรายอื่นต่อไป

เชื้อรา มันสำปะหลัง
ภาพจาก doa.go.th

นายทองใส แหวนมุก เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อ.ปะคำ และรองประทานชมรมผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรต่างก็ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการนำยามาฉีดพ่นแต่ก็ไม่สามารถกำจัดโรคเชื้อราดังกล่าวได้ จึงร้องขอให้ทางภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดเร่งเข้ามาช่วยเหลือ ตัดวงจรการระบาดของโรคก่อนที่ผลผลิตของเกษตรกรจะเสียหายมากไปกว่านี้ หรือเร่งสำรวจชดเชยค่าความเสียหายให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยการชดเชยช่วยเหลือเป็นเงิน ปัจจัยการผลิต หรือเวชภัณฑ์ยา เพื่อที่เกษตรกรจะได้นำไปแก้ไขปัญหาคลายความเดือดร้อน เพราะปัจจุบันราคามันสำปะหลังของเกษตรกรก็ตกต่ำไม่อยู่ที่จุดคุ้มทุนอยู่แล้ว

เชื้อรา มันสำปะหลัง

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์