จ.บุรีรัมย์ จัดงานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอโนนสุวรรณ

วันนี้ (27 พ.ค.60) เวลา10.30 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ” ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอโนนสุวรรณ ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ และผลิตผลไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด

โดยภายในงานได้มีการจัดขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตร เช่น เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว ข้าวโพด และพืชผักผลไม้อื่นๆ มาวางจำหน่าย ให้ประชาชนได้เลือกซื้อหาจากเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนโดยตรง ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำในอีกทางหนึ่งด้วย

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้แข่งขันในการพัฒนาคุณภาพและผลผลิต ทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอโนนสุวรรณ ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ และผลิตผลไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรของชาวอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และระบายพืชผลทางการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรชาวอำเภอโนนสุวรรณ ที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำดังกล่าวด้วย ซึ่งได้มีประชาชนมาร่วมงานและซื้อหาผลไม้ไปรับประทานเป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณในครั้งนี้ซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 28 พฤษภาคม นี้

อุดมสมบูรณ์สมเป็นแหล่งปลูกผลไม้ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด เช่น กล้วย เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ฝรั่ง และอื่นๆ

โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน
งานตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม
ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา

ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์