กรมท่าอากาศยาน เลือกสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องโครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรม และการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก

(30 มี.ค.61) นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินโครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต

โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโรงแรม CRESCO HOTEL BURIRAM

เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดำเนินโครงการ และกิจกรรมในการส่งเสริมท่าอากาศยานบุรีรัมย์สู่การเป็นทัวริสต์แอร์พอร์ตส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก และการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ณ จังหวัดบุรีรัมย์

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า โครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต เป็นโครงการที่กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เติบโต

และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

จัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันและเป็นการทำการตลาดเชิงรุก ซึ่งกรมท่าอากาศยานต้องการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลจำนวน 28 แห่ง

ที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง เช่น การเดินทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน การเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยว

บริการด้านโรงแรมที่พัก บริการร้านอาหาร ฯลฯ โดยมีท่าอากาศยานนำร่องในโครงการนี้ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินงานตามโครงการที่ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานน่านนครแล้ว และกำลังจะเริ่มดำเนินการที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และจะขยายไปยังท่าอากาศยานอื่นๆในสังกัดต่อไป

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และยังโดดเด่นทางด้านกีฬาเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

เดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งในปีพ.ศ. 2561 – 2563 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP เป็นระยะเวลาสามปี ซึ่งกรมท่าอากาศยานมีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมาร่วมแข่งขัน MotoGP ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561

ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตไว้ในเบื้องต้นแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอความคิดเห็น ที่จะช่วยส่งเสริมให้ท่าอากาศยานเป็ยทัวริสต์แอร์พอร์ต ที่สมบูรณ์

เช่น การจัดระบบการขนส่งบริการรถสาธารณะ แท๊กซี่ OK รถตู้สาธารณะ รถวีไอพี ให้เป็นทางเลือก การจัดสินค้าโอท็อป สินค้าวิสาหกิจชุมชน การจัดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และการเตรียมความพร้อมในการรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

จากการประกาศเป็นสนามบินศุลกากร ข้อเสนอแนะจากผู้แทนศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้กรมท่าอากาศยานนำข้อมูลทั้งหมดไปดำเนินการให้เกิดความพร้อมให้มากที่สุด

ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สามารถรองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737 จำนวน 2 ลำในเวลาเดียวกัน มีขนาดความยาวทางวิ่ง 2,100 เมตร กว้าง 45 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารเข้า-ออกในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 300 คนต่อชั่วโมง โดยในปี 2559 มีผู้โดยสารจำนวน 197,996 คน

และในปี 2560 มีผู้โดยสารจำนวน 220,852 คน เพิ่มขึ้น 22,856 คน คิดเป็น 11.5 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อวัน (28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)

และสายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการ 6 เที่ยวบินต่อวัน (42 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) รวมเป็น 70 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และอาจจะมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำเที่ยวพิเศษเพิ่มในช่วงการจัดการแข่งขัน MotoGP

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์