สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเปลี่ยนสถานที่ให้บริการรับชำระภาษี “ช๊อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax)

นายสุเทพ นิวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษี ตามโครงการ “ช๊อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru Tax) โดยเปลี่ยนจากเดิม เปิดให้บริการรับชำระภาษี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์ เป็น ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บริเวณประตูทางเข้าร้านโออิชิ เนื่องจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00น. ถึง 18.00 น. ผู้ที่ประสงค์จะชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เพียงนำหลักฐานการทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาแสดง โดยรถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป หรือ รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ป แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาด้วย ทั้งนี้ จะมีสมุดคู่มือจด-ทะเบียนรถหรือไม่มีก็ได้ และจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี (ป้ายวงกลม) ทีนที เช่นเดียวกับมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ หรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-3513 หรือ โทร.1584

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์