อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมสำนักงานกับพัฒนาชุมชนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง จัดงานมหกรรมของดีคูเมืองครั้งแรก ทั้งพืชผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชมขึ้นชื่อ อาหารพื้นบ้าน มีแม่ค้ากลุ่มผลิต หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรก คาดตลอดเงิน 2 วันเงินจะมีเงินสะพี้กว่า 1 ล้านบาท

(28 ก.พ.60) อำเภอคูเมือง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดงานมหกรรมของดีคูเมือง ที่ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคูเมืองเป็นปีแรก โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีของอำเภอคูเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้มีชาวบ้าน เกษตรกรจากทั้ง 9 ตำบล นำผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของอำเภอคูเมือง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารพื้นบ้านมาจัดแสดงและจำหน่าย

พร้อมกันนี้ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดประกอบอาหารพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา มาร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก คาดตลอด 2 วัน 27 – 28 ก.พ.จะมีเงินสะพัดกว่า 1 ล้านบาท

นายเสนีย์ มะโน นายอำเภอคูเมือง กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมของดีคูเมืองในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอคูเมือง ซึ่งมีทั้งผลผลิตการเกษตร สินค้าโอทอปที่ขึ้น และอาหารพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ทั้งเพิ่มช่องทางการตาด และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเกษตรกรในชุมชน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์