เชิญชวนร่วมปลูกป่า

-สถานีเพาะชำกล้าไม้จะเริ่มแจกจ่ายกล้าไม้ตั้งแต่ 29 มิ.ย.2563เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น. (ชนิดไม้ที่จะแจกฟรี พะยูง สัก ยางนา ประดู่ป่า มะค่าโมง พยอม แดง มะฮอกกานี ไผ่ แคนา กระถินลูกผสม สะเดา หว้า ตะเคียนทอง)

-โดยจะเปิดแจกบัตรคิวรับกล้าไม้ สำหรับประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ 8-12 มิ.ย.2563

-ประชาชนผู้สนใจทั่วไปรับบัตรคิว15-19 มิ.ย.2563

เอกสารที่ต้องเตรียมวันรับบัตรคิว
1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่จะนำกล้าไม้ไปปลูกโดยสามารถรับกล้าไม้ได้สูงสุดไม่เกิน 400 ต้น/คน
ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ.คูเมือง

และศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์

 

ปล.บัตรคิวทั้งหมด 1,000 คิวแยกเป็น5สีตามวันซึ่งจะต้องมารับตามสีวันในบัตรคิว ได้ถึง 31ก.ค.2563หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะรับกล้าไม้และสถานีฯจะลงกล้าไม้คงเหลือในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับต่อไป

 

สนใจรับกล้าไม้ฟรี / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลิก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์