19 พฤษภาคม 2563 ล่าสุด บริษัท Ambassador World จำกัด และ Mestyle Thailand คว้าลิขสิทธิ์จัดประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2020 เพิ่มอีก 1 จังหวัด

โดยก่อนหน้านี้ได้ลิขสิทธิ์เป็นผู้จัดการประกวดมาแล้ว3จังหวัด คือ สุรินทร์ ,ยโสธร และ อำนาจเจริญ พร้อมเปิดรับสมัคร สาวงามเมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา และถิ่นช้างใหญ่ พญาคชสาร และ ลูกหลานพญาแถน บั้งไฟพญานาค และเมืองแห่ง7ลุ่มน้ำสาวปลาสร้อยขาว เพื่อก้าวสู่เวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เวทีอันดับ 1 ของประเทศไทยสู่เวทีระดับโลก Miss grand International เปิดรับสมัคร ถึง 22 พ.ค 2563

บริษัท Ambassador World จำกัด และ Mestyle Thailand ล่าสุดคว้าลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์2020 เพิ่มอีก1 จังหวัดรวมเป็น 4 จังหวัด พร้อมเปิดรับสมัคร สาวงามที่มีคุณสมบัติสวยพร้อมใช้ ก้าวสู่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เวทีอันดับ1 สู่เวทีระดับโลก Internationalเปิดเวทีรับสมัครสาวงามอายุ 17-27 ปี สุง165ซ.ม ขึ้นไปชิงตำแหน่งมิสแกรนด์บุรีรัมย์ ,สุรินทร์ ,ยโสธร และอำนาจเจริญ ประจำปี 2020 นี้
จัดรวมกันอย่างยิ่งใหญ่ทั้ง 4 จังหวัด นี้ ที่ จ.บุรีรัมย์

โดย คุณอมลวรรณ เรืองอรรถวัฒน์ ประธานผู้บริหาร และ CEO Ambassadorworld Magazine นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมบาสเดอร์ เวิลด์ จำกัด และ
คุณธัญญลักษณ์ นันต๊ะรัตน์ CEOแบรนด์ มีสไตล์ไทยแลนด์ ตอกย้ำในฐานะ ผู้ถือลิขสิทธิ์ และผู้อำนวยการกองประกวด ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ มิสแกรนด์บุรีรัมย์ ,มิสแกรนด์สุรินทร์ ,มิสแกรนด์ยโสธร และมิสแกรนด์ อำนาจเจริญ2020 ว่าเวทีนี้จะช่วย โปรโมทแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ควบวัฒนธรรมหลากหลายสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น

ในการเป็นผู้ดำเนินการจัดประกวด “มิสแกรนด์บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ 2020” เพื่อคัดเลือกสาวงาม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านกิริยามารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ ความประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าประกวดในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของเวทีประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ในการเป็น “ผู้นำอันอับ 1 ในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมนางงามไทย” เข้าสู่เวทีระดับนานาชาติของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล

การประกวดมิสแกรนด์ ทั้ง 4 จังหวัด ครั้งนี้จะมีการคัดเลือกสาวงามจากผู้สมัครเข้าประกวดของทั้ง 4 จังหวัดนี้.เพื่อคัดผู้เข้าประกวดเพื่อเข้าสู่รอบแรกของการประกวดเหลือแค่ 20 คนเท่านั้น ทั้งนี้จะมีการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค2563 และหมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 22 พ.ค 2563

สำหรับสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และรับการชี้แจงรายละเอียดในการร่วมทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆและเก็บตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการประกวดคัดเลือกสาวงามที่ผ่านหลักเกณฑ์กองประกวด รอบแรก ของทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 20 คน โดยให้รายงานตัวและถ่ายภาพซ้อมคิว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ส่วนในวันที่ 9 ส.ค 2563 นี้ประกวดรอบตัดสิน มิสแกรนด์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร และ อำนาจเจริญ

การได้สิทธิ์จัดงานครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจ และมีความภูมิใจ ที่มีโอกาสได้ร่วมพัฒนามีส่วนร่วมสนับสนุน เผยแพร่ภาพเมืองแห่งพญาคชสาร และเมืองแห่งพญานาคาบั้งไฟพญานาค เปิดแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ของจังหวัดไปสู่สายตาคนไทยและทั่วโลกผ่านงานประกวดในครั้งนี้ และมั่นใจว่ามิสแกรนด์ บุรีรัมย์ 2020 สุรินทร์ 2020 และมิสแกรนด์ยโสธร 2020 และมิสแกรนด์อำนาจเจริญ 2020 จะไม่แพ้สาวงามจังหวัดอื่นๆอย่างแน่นอน และเวทีนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาวงามที่มีความมั่นใจทั้งความรู้ ความสามารถได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ , สุรินทร์ ,ยโสธร และอำนาจเจริญ ได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ให้กับภูมิลำเนา รวมถึงการช่วยเหลือสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆของจังหวัด รวมทั้งนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย”

สำหรับสาวงามที่สนใจเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เบื้องต้นตามข้อกำหนดของเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ดังนี้

1) ต้องมีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว

2) เพศหญิงโดยกำเนิด

3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

4) อายุระหว่าง 17 – 27 ปี (หรือเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2546)

5) บุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีรูปร่างหน้าตางดงาม

6) เป็นโสดไม่เคยผ่านการสมรส ตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึง และในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand (กรณีได้รับตำแหน่ง) และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ หรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม เช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand

7) กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

8) สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม

9) มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาต่างๆ ได้ดี

10) มีคุณธรรม และจิรยธรรม รวมถึงพฤติกรรม ที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม มีที่พักอาศัยในประเทศไทย ไม่มีสัญญา หรือ พันธะผูกพัน เป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ทั้งนี้สำหรับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับรางวัลดังนี้
มิสแกรนด์ บุรีรัมย์ 2020 สุรินทร์ 2020 มิสแกรนด์ ยโสธร2020 และมิสแกรนด์อำนาจเจริญ 2020

จะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และ ถ้วยรางวัล

รองอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย

รองอันดับที่ 2 เงินรางวัล พร้อมมงกุฎ และสายสะพาย

รางวัลพิเศษตำแหน่ง แกรนด์มิสมีสไตล์ เป็นรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวดที่ดูจากการเป็นผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีสไตล์เป็นของตัวเอง ได้รับเงินรางวัล พร้อมมงกุฎ สะพาย

รางวัลพิเศษตำแหน่ง ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวด จากการคัดเลือกของสื่อมวลชนในจังหวัดนั้นๆ ได้รับเงินรางวัล พร้อมมงกุฎ สะพาย

รางวัลพิเศษตำแหน่ง มิสป๊อปปูล่า (ขวัญใจประชาชน) รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวด จากการโหวตของประชาชน ได้รับเงินรางวัล พร้อมมงกุฎ สะพาย

โดยผู้ชนะการประกวดและรองทั้ง 2 ท่าน จะต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับกองประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2020 สุรินทร์ 2020 มิสแกรนด์ยโสธร 2020 มิสแกรนด์อำนาจเจริญ2020 ตามที่ได้รับมอบหมาย โดย มงกุฎและสายสะพายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกองประกวด บุรีรัมย์ 2020 มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020 และมิสแกรนด์ ยโสธร 2020 ทางกองประกวดจะยกกรรมสิทธิ์ให้เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี

สำหรับสาวงามที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กองประกวด โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ Page Facebook // เพจ มิสแกรนด์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร และ อำนาจเจริญ

ติดต่อสอบถามได้ที่กองประกวดเพจ inbox
มิสแกรนด์ บุรีรัมย์2020
มิสแกรนด์สุรินทร์ 2020
มิสแกรนด์ ยโสธร2020
มิสแกรนด์ อำนาจเจริญ2020

หรือส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ อีเมล์ ambassadorworld88@gmail.com
บริษัท แอมบาสเดอร์ เวิลด์ จำกัด
มีสไตล์ ไทยแลนด์
โทร : 094-8859997 , 0954597898
083-6110404 , 0841492555