จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ “บุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวีถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา

(03ธ.ค.60) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ “บุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่” จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 ที่วัดบ้านโกรกขี้หนู ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีของชาวอีสานมิให้เสื่อมสูญ และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวีถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดแสดงนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนา

และเผยแพร่พันธุ์ข้าวไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การจำหน่ายข้าวใหม่ของฤดูการ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวเปลือก และการรณรงค์ให้มีการนำข้าวใหม่จัดทำเป็นชุดของขวัญ(ขนาด 0.5 – 1 กิโลกรัม) เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย

 

สำหรับประเพณีบุญคุณลาน หรือ บุญกุ้มข้าวใหญ่ ที่ชาวบ้านโกรกขี้หนู และชาวบ้านโกรกขี้หนูใหม่ ตำบลชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้นสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี การทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วและกองไว้ในลานข้าวกำหนดทำในเดือนยี่จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้

เหตุที่มีการทำบุญนี้เนื่องจากผู้ใดที่ทำนาได้ข้าวมากๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉางก็อยากทำบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลให้เพิ่มความมั่งมีศรีสุขแก่ตน และครอบครัว อีกทั้งในปัจจุบันบุญคูณลานค่อยๆเลือนหายไปไม่ค่อยมีผู้สนใจประพฤติ ปฏิบัติกัน ประกอบกับในทุกวันนี้ชาวนาไม่มีลานนวดข้าวเหมือนเก่าก่อน

เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จ และมัดข้าวเป็นฟ่อนๆแล้วจะขนมารวมกันไว้ ณ ที่ๆหนึ่งของนา โดยไม่มีลานนวดข้าวหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องสีข้าวมาสีเมล็ดข้าวเปลือกออกจากฟางลงใส่ในกระสอบและในปัจจุบันยิ่งมีการใช้รถไถนา เครื่องสีข้าวเป็นส่วนมากจึงทำให้ประเพณีบุญคูณลานนี้เลือนหายไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์