นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตามที่ กกท. ได้มอบหมายให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” (พ.ศ.2562) ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

“ขณะนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) ชิงเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (รางวัลชมเชย 5,000 บาท) , สัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน (Mascot) ชิงเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (รางวัลชมเชย 5,000 บาท) และเพลงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ชิงเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (รางวัลชมเชย 5,000 บาท) โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด ได้แก่

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

1. ประเภทตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) จะต้องมีความสวยงาม โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อถึงความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ และเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน “บุรีรัมย์เกมส์” ฯลฯ ,

2. ประเภทสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน (Mascot) เป็นนกกระเรียน (พันธุ์ไทย) : ชื่ออังกฤษ Sarus crane : ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Grus Antigone โดยต้องอธิบายรายละเอียดแนวความคิดที่มาของสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจะต้องออกแบบสัญลักษณ์สัตว์นำโชคตามชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน (แอคชั่นกีฬา) ด้วย และ

“นกกระเรียนพันธุ์ไทย”
“นกกระเรียนพันธุ์ไทย”

3. เพลงประจำการแข่งขันฯ จะต้องเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่โดยสื่อให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของอีสานใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาสาระของเพลงสื่อถึงจังหวัดบุรีรัมย์และการแข่งขัน “บุรีรัมย์เกมส์” เนื้อหาเพลงกระชับ เข้าใจง่าย จำง่าย ได้ใจความ ทำนองสนุก เมื่อฟังแล้วอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน โดยจะต้องส่งผลงานเพลงในรูปแบบของ Demo”

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดแข่งขันทุกประเภท นั้น เราไม่จำกัดเพศ อายุ และประเภทผลงาน โดยผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกประเภท จะต้องระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไว้ด้านหลังผลงานของรูปภาพให้ชัดเจน สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

ได้แก่ อีเมลล์ : pong3113@gmail.com (ส่งผลงานเฉพาะประเภทเพลงประจำการแข่งขัน) และทางไปรษณีย์ (ส่งผลงานเฉพาะประเภทตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) และประเภทสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน (Mascot) จ่าหน้าซองถึง นายสมปอง จันทรี

ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย์ ที่อยู่ สำนักเลขาธิการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) “บุรีรัมย์เกมส์” สำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดี้ยม) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โดยกำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เกินเวลา 16.30 น.) และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขาธิการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2562) “บุรีรัมย์เกมส์” สำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดี้ยม) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4466-6568.

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 1 กุมภาพันธ์ 2561  ภาพโดย : สำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย์