งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ด้านการสาธารณสุข ดังนี้

1. งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น รพศ.บุรีรัมย์

2. งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง รพศ.บุรีรัมย์

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 144 เตียง รพ.ประโคนชัย

4. งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง รพ.คูเมือง

5. งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง รพ.ลำปลายมาศ

6. งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัตเหตุ 4 ชั้น รพ.ลำปลายมาศ

7. งบประมาณก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น รพ.นางรอง

8.งบประมาณก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก 4 ชั้น รพ.ละหานทราย

9. งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.ละหานทราย

10. งบประมาณก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น รพ.แคนดง

11. งบประมาณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น รพ.บ้านกรวด

บุรีรัมย์

13590316_1121637887910205_5062701888571905405_n

13524511_1121637891243538_1885385702134291201_n

13592400_1121637894576871_1565797471866690259_n

13606755_1121637917910202_6097770638210907061_n

13592216_1121637921243535_2704636576053242369_n

13615352_1121637931243534_5243143991911049971_n

13439210_1121637937910200_5633823044825543564_n

13627027_1121637941243533_331654731482192693_n

รวมทั้งสิ้นปี 2560 นี้จะมีงบประมาณ  237,841,300.00 บาท


ข้อมูลจาก เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เล่มที่ 10 งานบุคคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม