จ.บุรีรัมย์ ประชุมเตรียมจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2560”

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ชมขบวนพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนเทพพาหนะทั้ง 10 และการแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา

วันนี้ (27 ก.พ 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2560” เพื่อเตรียมความในการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า งาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เป็นงานประเพณีที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมที่ต้องอนุรักษ์และสืบสานสู่คนรุ่นหลัง รวมทั้งได้เผยแพร่ประวัติศาสตร์การสร้างปราสาทและกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

สำหรับกำหนดการจัดงานในปีนี้ จะมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจัดพิธีบวงสรวง การจัดขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนเทพพาหนะ จาก 6 อำเภอ เพื่อถวายเป็นเทวาสักการะแด่เทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง 10 แห่งจักรวาล ได้แก่ หงส์ ช้าง โค ระมาด คชสีห์ นกยูง นาค ม้า รากษส กระบือ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา และจัดตลาดอารยธรรมวนัมรุง และการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้ชมและเลือกซื้อตลอดทั้ง 3 วัน


ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์