แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
20 กรกฎาคมนี้ อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับ

กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 (วันอาสาฬหบูชา)
วลา 17.00 น. กำหนดการแสดงต้นเทียนพรรษาของชุมชนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประกวด ณ บริเวณถนนรมย์บุรี หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 21.00 น.การแสดงมหรสพสมโภช (ลิเก)


วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 (วันเข้าพรรษา)
เวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมขบวนทุกวันพร้อมกัน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 08.40 น. ประธานกล่าวเปิดงาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)
เวลา 09.00 น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษารอบเมือง จากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรี เลี้ยวขวาถนนนิวาศ (หอนาฬิกา) เลี้ยวขวาเข้าถนนสุนทรเทพ เลี้ยวขวาไปตามถนนจิระ ถึงสี่แยกสวนรมย์บุรี เลี้ยวขวาถนนรมย์บุรี บริเวณถนนคนเดินเซราะกราววอล์คกิ้งสตรีท
เวลา 10.00 น. การแสดงดนตรี ณ เวทีกลางสวนรมย์บุรี
เวลา 13.30 น. ประกาศผลการตัดสินต้นเทียนพรรษา และขบวนแห่ พร้อมมอบรางวัล

 

 


กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์