บุรีรัมย์ ตำรวจท่องเที่ยวติวเข้มอาสาสมัครดูแล นทท.สร้างความเชื่อมั่นเจ้าบ้านที่ดีรับแข่ง “โมโตจีพี”

 ตำรวจท่องเที่ยว ติวเข้มอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  สร้างเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 8 จังหวัดอีสานใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรับการแข่งขัน โมโตจีพี

 (5 มิ.ย.61) นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน  ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2  กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (นครราชสีมา)

บุรีรัมย์-ตำรวจท่องเที่ยวติวเข้มอาสาสมัครดูแล นทท.สร้างความเชื่อมั่นเจ้าบ้านที่ดีรับแข่ง “โมโตจีพี”
บุรีรัมย์-ตำรวจท่องเที่ยวติวเข้มอาสาสมัครดูแล นทท.สร้างความเชื่อมั่นเจ้าบ้านที่ดีรับแข่ง “โมโตจีพี”

และสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (อุบลราชธานี) จัดขึ้น ที่ห้องที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างชุมชนกับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่  ในการสร้างเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

ได้รับรู้ถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์   อุบลราชธานี   อำนาจเจริญ   ยโสธร และ จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

บุรีรัมย์-ตำรวจท่องเที่ยวติวเข้มอาสาสมัครดูแล นทท.สร้างความเชื่อมั่นเจ้าบ้านที่ดีรับแข่ง “โมโตจีพี”
บุรีรัมย์-ตำรวจท่องเที่ยวติวเข้มอาสาสมัครดูแล นทท.สร้างความเชื่อมั่นเจ้าบ้านที่ดีรับแข่ง “โมโตจีพี”

ทั้งนี้ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งตำรวจท่องเที่ยว   สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.บุรีรัมย์  ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะความรู้ ด้านภาษาในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้กับอาสาสมัคร จากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ

               พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม   รองผู้บังคับการกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (นครราชสีมา)  กล่าวว่า  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย  เพราะในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว

เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านท่องเที่ยวในมิติต่างๆ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้บริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัคร เครือข่ายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก และให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งฟื้นฟูการท่องเที่ยว ให้เติบโตและยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักกีฬา  รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทย ต่างชาติ และประชาชนที่จะเดินทางมาชมการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโตจีพี  2018 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  จ.บุรีรัมย์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 นี้ด้วย

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย    พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์