สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

วันนี้(28พ.ค.62) ที่ห้องประชุมสกายวิว 1 โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งตามกฎหมาย จะต้องหมดวาระลง และมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง มีสำนึกรักบ้านเกิดและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์