มณฑลทหารบกที่ 26 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

บุรีรัมย์

วันนี้ (2มี.ค.60) เวลา 10.29 น. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ. บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยพลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก

บุรีรัมย์

สำหรับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศึก ดำเนินโครงการจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงรวบรวมผู้คนก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ ในขณะดำรงพระยศ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขณะนั้นได้ยกทัพไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมณฑลทหารบกที่ 26 ได้เสนอเรื่องขออนุมัติก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไปที่กรมศิลปากร และมีการตรวจสถานที่ ตรวจรูปแบบการก่อสร้าง และ แบบรูปปั้นหล่อ จากกองช่างสิบหมู่ ห้วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2559

คณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ต่อมากรมศิลปากร ได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ผ่านคณะรัฐมนตรี ถึงสำนักพระราชวัง เพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตต่อไป โครงการก่อสร้างนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 7,500,000 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์