จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ วันที่ 7 – 8 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (18 เม.ย.61) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

ได้ประชุมร่วมกับคณะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับภารกิจการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

และ การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่ 19/2561 รวมทั้งยังจะมีการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ที่ จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

โดยกำหนดการ ช่วงเช้าวันที่ 7 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติราชการ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่ จ.สุรินทร์ จากนั้น ช่วงบ่าย จะเดินทางมา จ.บุรีรัมย์โดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อสำรวจภูมิประเทศทางอากาศ

 

และ ดูโครงการบริหารจัดการน้ำที่ห้วยตลาด และห้วยจระเข้มาก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และ เดินทางไปวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเพื่อชมทัศนียภาพและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการท่องเที่ยว

จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

จากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และ พบปะผู้นำท้องถิ่น

 

วันที่ 8 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรี จะประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์

จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณากร (อาคาร23) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากนั้น จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 19/2561 ร่วมกับคณะรัฐมนตรีทุกกระทรวง

 

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ สนามช้าง – อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เพื่อพบปะมวลชนและติดตามการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix หรือ Moto GP ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561

จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์