บุรีรัมย์-ปอ ทฤษฎี 100 วัน ญาติ-เเฟนคลับแห่ร่วมทำบุญ

 

 

วันนี้ 24 เมษายน  2559 ครอบครัวสหวงษ์ได้มีการจัดงานทำบุญครบ 100 วันการจากไปของพระเอกดังในดวงใจตลอดการ ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ โดยมีญาติและเพื่อนๆ รวมถึงเเฟนคลับทยอยเข้ารวมงาน

ครบร้อยวัน แล้วซิหนอ ที่”ปอ”จาก
เธอจำพราก จากไกล ไปสวรรค์
จากแค่เพียง ร่างกาย ใจผูกพันธ์
คิดถึงกัน อยู่เสมอ เธอคนดี
เหลือความดี เอาไว้ ให้นึกถึง
ยังเป็นหนึ่ง พระเอกใน ใจดวงนี้
จะร้อยวัน ผ่านคล้อย หรือร้อยปี
“ทฤษฎี สหวงษ์” คงจดจำ….

Pakamon

ฟังพระสวด ต่อด้วยการถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม ฟังพระสวด ต่อด้วยการถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม

ภาพจาก

Por Thrisadee OfcPage