รายงานพิเศษ : “ปีนี้ ประเทศไทย ได้ลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากธรรมชาติเพิ่มอีก 8 ตัว”

รายงานพิเศษ : “ปีนี้ ประเทศไทย ได้ลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากธรรมชาติเพิ่มอีก 8 ตัว”

จากความสำเร็จในปี 2559 เพาะพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติครั้งแรกได้ ทำให้ปีนี้ ประเทศไทย ได้ลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยเกิดจากธรรมชาติเพิ่มอีก 8 ตัว จากพ่อแม่นก 9 คู่ ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ทำให้ต้องเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมลูกนกกระเรียนอย่างใกล้ชิด

“นกกระเรียนพันธุ์ไทย” เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เดิมเคยพบกระจายในพื้นที่ชุมน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ และได้สูญหายไปจากพื้นที่ธรรมชาติเป็นเวลานานกว่า 50 ปี

รวมทั้งจัดอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) จัดอยู่ในบัญชีอนุรักษ์ที่ 2 การคุกคามประกอบไปด้วยภัยคุกคามทำลายถิ่นที่อยู่หรือทำให้เสื่อมลง การล่า และดักจับ


ปี 2560 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสบความสำเร็จการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยจากที่ปล่อยพ่อแม่พันธุ์คืนสู่ธรรมชาติตามโครงการนกกระเรียนคืนถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าหายากและฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติกลับคืนสู่ถิ่นอาศัยอีกครั้ง

โดยพบนกกระเรียนพันธุ์ไทยจับคู่และทำรังวางไข่รวม 9 รัง จากพ่อแม่นก 9 คู่ ที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในระหว่างปี 2555 – 2558 ซึ่งแม่นกจะวางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ช่วงเวลาวางไข่ของปีนี้อยู่ระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนสิงหาคม

โดยรังของนกกระเรียนพันธุ์ไทยจะอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ปล่อย คือ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อ่างเก็บน้ำสนามบิน และมีพ่อแม่นกบางคู่บินไปทำรังบริเวณอื่น เช่น เขตอำเภอนางรอง มีระยะห่างจากพื้นที่ปล่อยประมาณ 50 กิโลเมตร นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยองค์การสวนสัตว์ เล่าให้ฟังว่า

พื้นที่ทำรังจะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม-ทุ่งหญ้ามีน้ำท่วมขังบ้าง และพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวของชาวบ้าน โดยได้ไข่รวม 18 ฟอง ฟักออกเป็นตัว 14 ตัว และมีชีวิตรอด 9 ตัว แต่ตายจากอุบัติเหตุช่วงหัดบิน 1 ตัว


ทำให้มีลูกนกรอดชีวิต 8 ตัว ถือเป็นการวางไข่และให้กำเนิดลูกนกเป็นครั้งที่ 2 ของโลกในธรรมชาติ ภาพรวมนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เพาะขยายพันธุ์และคืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบันปล่อยไปแล้ว 82 ตัว

ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ องค์การสวนสัตว์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมลูกนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติ โดยจะไม่เข้าไปรบกวนและปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติต่อไป

ส่วนนางสาวนุชจรี พืชคูณ นักวิทยาศาสตร์องค์การสวนสัตว์ฯ ในโครงการนกกระเรียนคืนถิ่น สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ฯ เล่าถึงพฤติกรรมของลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยอายุตั้งแต่ 3- 4 เดือน ว่า

จะเริ่มหัดบินแต่ยังไม่สามารถบินได้สูงเหมือนกับลูกนกตัวเต็มวัย โดยปกติจะมีพ่อแม่นกคอยดูแล แต่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกับลูกนกได้ง่าย ทั้งนี้ จากการติดตามพบลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เกิดในธรรมชาติเมื่อปี 2559

เริ่มเข้ารวมฝูงกับกลุ่มที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้แล้ว และสีของขนคอเริ่มมีสีแดงใกล้โตเต็มวัยที่จะเลือกคู่ได้ เช่น นาข้าวและมะพร้าว หากนก 2 ตัวจับคู่กัน คาดว่า ภายใน 3 ปี มีโอกาสที่จะได้ลูกนกกระเรียนที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติครั้งแรกของประเทศไทยและของโลก

ขณะที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อลูกนกกระเรียนที่เกิดใหม่และหัดบินในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากเป็นพื้นที่อาศัยของนกกระเรียนที่มีถนนสาย 218 (นางรอง-บุรีรัมย์) ผ่านตัดผ่านด้านหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์

ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีรถยนต์สัญจรหนาแน่น และกำลังขยายช่องทางการจราจรเพิ่มเป็น 4 ช่องทางจราจรด้วย จึงเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้เส้นทางถนนที่ผ่านพื้นที่อาศัยของนกระเรียนและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ให้ชะลอความเร็ว

พร้อมจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสัญญาณเตือนให้รถที่ผ่านพื้นที่ต้องชะลอความเร็ว หลังจากมีสัตว์ป่าหลายชนิดถูกรถยนต์ชนตายจากการขับรถเร็วในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่สำคัญได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญการอนุรักษ์นกกระเรียนในพื้นที่จนโครงการนกกระเรียนคืนถิ่น

ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการฟื้นฟูประชากรสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติสามารถสืบขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย